Els Van de moortel - duurzame architectuur

advies en ontwerp van kleine idee├źn tot grootse projecten

visie

Duurzaam bouwen gaat niet alleen over het energieverbruik of de levensduur van het gebouw, maar hecht ook belang aan de omgeving en het comfort van de gebruiker. Met een creatief en doordacht ontwerp slagen we er in een gebouw te realiseren waar het aangenaam is om te wonen, werken, leren, spelen,... Dit alles met een beperkte ecologische voetafdruk.

Next

bouwproces

Op basis van een eerste verkennend gesprek worden er een aantal schetsontwerpen opgemaakt. Na bespreking met de bouwheer groeien deze uit tot een voorontwerp dat dient als basis voor de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning. In de fase voorontwerp worden ook externe adviezen ingewonnen. Tijdens het opmaken van het uitvoeringsontwerp worden de laatste afspraken gemaakt die nodig zijn voor de realisatie van het project. Het reglement van beroepsplichten door de Nationale Raad van de Orde der architecten vastgesteld vindt u via deze link

Next
Next

info

Els Van de moortel studeerde af aan Sint-Lucas Gent in 2008. Sindsdien is ze aan de slag als zelfstandig architect. Van 2008 tot 2009 werkte Els bij BUUR om haar interesse in stedenbouw verder uit te diepen. Daarna (2009-2014) was Els aan de slag bij A33 architecten waar ze onder andere mee werkte aan de projecten Vaartkom, Boeksveld, Fabota,... De afgelopen jaren (2011-2014) werkte Els ook als inhoudelijk medewerker bij VIBE vzw waar ze onder andere onderzoek heeft gedaan naar de milieu-impact van bouwmaterialen. Ook voor advies en begeleiding in verband met duurzaam bouwen, Levens Cyclus Analyse of Environmental Product Declarations kan je hier terecht.

Next

contact

Els Van de moortel :: Dorpstraat 192 :: 3060 Bertem :: +32 (0)496/022014 :: kiem.pro@telenet.be :: BE 899 948 083

say hello